Internationella kvinnodagen är här och vi på Bröllopsbruket brinner extra mycket för att uppmärksamma organisationer som på olika sätt arbetar med kvinnor och flickors rättigheter. I år har vi valt att donera 20% av alla intäkter i vår webshop under hela helgen 8-10 mars till organisationen Kvinna till Kvinna.

Om organisationen Kvinna-till-Kvinna

Kvinna till Kvinna arbetar för att bygga samhällen där kvinnor kan leva på lika villkor. Genom sina insatser bidrar organisationen till att skapa en mer jämställd värld där kvinnor har möjlighet att göra sina röster hörda, utbilda sig, delta i politiken och arbeta för sina ekonomiska rättigheter.

Ett centralt fokus för Kvinna till Kvinna är att bekämpa och förebygga sexuellt våld och könsbaserat våld – något som alltför ofta används som vapen i krig och konflikter. Genom att erbjuda stöd till överlevande och verka för att ändra de lagar och attityder som tillåter detta våld att fortsätta, spelar organisationen en viktig roll i att skydda kvinnors rättigheter och värdighet.

Bröllopsbruket Göteborg. Brudbutik med second hand och nytt.

”Kvinna till Kvinna förändrar liv”

Frida Enslöw är grundare till Bröllopsbruket och förklarar varför man har valt att stötta organisationen Kvinna till Kvinna i år.
”Det är ingen överdrift att påstå att Kvinna till Kvinna förändrar liv. Organisationen stöttar lokala kvinnoorganisationer i konflikt- och postkonfliktområden genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd, utbildning och expertis inom områden som ledarskap och organisatorisk utveckling. På detta sätt hjälper de kvinnor att stärka sina positioner i samhället och att bidra till fred och återuppbyggnad av sina länder.”

 

Handla och skänk 20% >>>

Mer jämställdhet & hållbarhet