Säljvillkor på Bröllopsbruket

Senast uppdaterat 2021-09-02

Vi vill skapa trygga och goda affärer. Här beskriver vi hur våra villkor ser ut när du vill sälja din brudklänning genom oss. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, så förklarar vi gärna mer. 

Bröllopsbruket agerar förmedlare av begagnad brudklänning mellan säljare och köpare och äger rätten via fullmakt att sälja varan till köpare.
Ett separat säljkontrakt ligger som grund om överenskommelse träffats kring försäljning av brudklänning.
Genom att överlåta försäljningen av en brudklänning till Bröllopsbruket, överlåter Säljaren rätten till Bröllopsbruket att i kommersiellt syfte använda varan, information om varan samt bild eller film på varan.
Genom att överlåta försäljningen av en brudklänning till Bröllopsbruket godkänner och bekräftar Säljaren att:

Säljaren är den legala och rättmätiga ägaren till brudklänningen du lämnar in till oss
Bröllopsbruket äger rätten att begära bevis för att ovan angivet krav är uppfyllt
Bröllopsbruket äger rätt att avgöra säljdugligheten av en vara och har rätt att förvägra försäljning av denna
Säljaren inte kommer att kräva kompensation för varor som blivit stulna, skadade eller förstörda under transporten till Bröllopsbruket
Säljaren inte kommer att kringgå eller manipulera försäljningspris eller ersättningsnivå
Säljaren inte kommer att delge Bröllopsbruket felaktig eller falsk informtion om varan som Säljaren har för uppsåt att sälja genom Bröllopsbruket

Ersättning
När du säljer din brudklänning på Bröllopsbruket får du välja mellan två ersättningsmodeller; att erhålla 50% av försäljningspriset (exkl. eventuella kostnader för kemtvätt och/eller reparation) eller att erhålla en av dig satt fast summa (exkl. eventuella kostnader för kemtvätt och/eller reparation) För att läsa mer om de två prissättningsmodellerna, klicka här.
Oasvett vilken prisersättningsmodell du väljer, erhåller du din del av föräsljningen först efter att klänningen är såld.

Inlämningsavtal
Som ett kvitto på att klänningen har tagits emot i Bröllopsbrukets showroom får Säljaren ett Inlämningsavtal via e-post. I detta avtal anges även om eventuella kostnader för kemtvätt och/eller reparation behövs, samt vilken ersättningsmodell som Säljaren har valt.

Försäljningsperiod
Försäljningen anses påbörjad från och med det datum som anges i Inlämningsavtalet som exponeringsstart.
Bröllopsklänningen exponeras och presenteras för kunder under upp till 6 månader i Bröllopsbrukets showroom, om inget annat avtalats i säljkontraktet.
Efter avlsutad försäljning får Säljaren information om brudklänningens slutpris och inom 10 dagar från avslutad försäljning erhåller Säljaren ersättningsbelopp till sitt konto (förutsatt att det är ett svenskt konto).

Kampanjer
När du säljer din klänning via Bröllopsbruket kan klänningen komma att omfattas i diverse kampanjer och erbjudanden som ett led i att enklare få sålt klänningen.

När varan är såld
Efter avslutad försäljning räknas eventuella kostnader för kemtvätt eller reparation av från säljarens ersättningsbelopp. Säljarens ersättning sätts in på önskat svenskt bankkonto inom 10 dagar efter avslutad försäljning. Bankkonto ska stå i Säljarens namn, det namn som Bröllopsbruket tecknat säljavtal med.

Om varan inte säljs
Brudklänningen exponeras i Bröllopsbrukets showroom i upp till 6 månader, om inget annat avtalats. Om bröllopsklänningen inte säljs inom i försäljningskontraktet angiven period står säljaren för eventuell returfrakt alternativt hämtar Säljaren varan i Bröllopsbrukets lokaler. Eventuella kostnader som uppstått för att försätta klänningen i ett säljdugligt skick debiteras Säljaren.
Säljaren blir kontaktad av Bröllopsbruket, och ombesörjer att retur eller upphämtning av klänning sker inom 1 månad. Om klänningen inte hämtas upp eller om returfrakt ej beställs inom 1 månad förbehåller sig Bröllopsbruket rätten att donera klänningen till välgörande ändamål.

Har du valt att skicka klänningen med frakt, placerar Bröllopsbruket klänningen i valfri butik och utgår inte därifrån du bor. Önskar du hämta ut klänningen fysiskt i våra lokaler, är det i butiken där klänningen är placerad du hämtar den. Bröllopsbruket står inte för frakt till den butik du bor närmast.

Om varan inte är säljduglig
Säljaren ansvarar för att upplysa Bröllopsbruket om eventuella kända eller märkbara skador på brudklänningen i samband med Säljförfrågan.
Bröllopsbruket ombesörjer sömnadsreparation samt kemtvätt till fördelaktiga priser om klänningen är i behov av detta för att bli säljduglig (läs mer under avsnitt Kemtvätt och reparation). Dessa kostnader betalas av Säljaren, och dras av från Säljarens andel av försäljningsbeloppet. Kostnaderna för reparation och/eller kemtvätt kommuniceras till Säljaren i samband med Inlämningskvittot som upprättas. Både Bröllopsbruket och Säljaren äger rätten att avbryta försäljningsstarten av klänningen om icke säljdugliga skäl föreligger. Ett sådant avslut ska kommuniceras skriftligen via e-post inom 1 vecka från inlämningsdagen/inlämningsavtalet.
Säljaren står för returfrakt (199 kr) alternativt ombesörjer att den upphämtas i Bröllopsbrukets showroom. Bedömningen av klänningens säljduglighet görs av Bröllopsbruket.

Kemtvätt och reparation
Bröllopsbruket ombesörjer kemtvätt å Säljarens vägnar om klänningen är i behov av detta för att uppnå säljdugligt skick. Kostnaden för kemtvätt är 1200 kr, 300kr per tillbehör . Om kemtvätt eller reparation är aktuellt kommuniceras detta till Säljaren i Inlämningsavtalet. Kemtvätts- och ev reparationskostnader betalas antingen direkt på plats i butiken i samband med inlämning eller dras av från säljarens andel av försäljningsbeloppet, alternativt betalas i samband med återlämnade om klänningen inte blivit såld.
Även om Bröllopsbruket ombesörjer kemtvätt å säljaren vägnar är det säljaren som överlåter kemtvätten på egen risk. Bröllopsbruket använder tillförlitliga kemtvättsleverantörer. Brudklänningar tvättas i en skonsam process. Det är viktigt att du som säljare är medveten om att detta innebär att hårt smutsade partier kan vara svåra att få helt rena. Alla fläckar förbehandlas men eftersom det ofta är sköra tyger finns det risk för att tyget går sönder vid för stark/hård behandling. Många klänningar har pärlor och paljetter. I vissa fall är dessa endast limmade och risken stor att de lossnar vid tvätt. Det finns också risk att pärlor, paljetter, hyskor och dragkedjor fastnar i tyget och orsakar skador. Om klänningen skulle bli skadad vid kemtvätt, frånsäger sig Bröllopsbruket ansvaret för detta.

Medföljande galge & klänningsgarderob
Vi kan inte garantera att exakt samma klänningsgarderob eller galge som lämnades in i samband med inlämning av brudklänning medföljer vid ev. osåld klänning. Vi garanterar dock att din klänning återfås med klänningsgarderob och galge. (Galge medföljer endast vid uthämtning fysisik i butik.) Vid frakt av klänning medföljer inte glage pga skaderisk av klänning under transport.

Hantering av brudklänning
Bröllopsbruket hanterar alla inkomna brudklänningar med aktsamhet och försiktighet. Vi säkerställer att brudklänningarna provas varsamt och personal från Bröllopsbruket alltid är med vid provning av klänning. Vi uppmanar Bröllopsbrukets kunder att prova klänningarna varsamt och helst utan smink. Naturligt slitage (som även kunnat uppstå om säljaren ombesörjt försäljning av sin klänning i hemmamiljö) i samband med provning av klänning ersätter inte Bröllopsbruket.

Accessoarer
Om inget annat anges i avtalet som skrivs mellan säljare och Bröllopsbruket, äger Bröllopsbruket rätt att sälja medföljande tillbehör separat. Med tillbehör menas t.ex underkjol, bolero, slöja och midjeband.