Idag, den 8e mars är det den Internationella kvinnodagen. Denna dag vill vi på Bröllopsbruket hylla alla kvinnor oavsett etnisk, språklig, kulturell, ekonomisk eller politisk bakgrund och samtidigt blicka tillbaka på mer än nittio års kamp för jämlikhet, rättvisa, fred och utveckling.

På initiativ av FN är den sedan 1977 en officiell dag.

Men firandet har sitt ursprung redan i början av 1900-talet och den tidiga arbetar- och kvinnorörelsen.

I början firades dagen av vänsterkvinnor och förknippades ända fram till 1970-talet med den kvinnliga vänsterrörelsen. Numera betraktas dagen som en allmän dag för att uppmärksamma kvinnofrågor och är inte kopplad till någon politisk ideologi.

Efter ryska revolutionen 1917 splittrades vänstern men den kommunistiska rörelsen fortsatte fira kvinnodagen. Tidigare hade dagen firats på olika datum under våren, men vid en konferens i Moskva 1921 fastslogs firandet till den 8 mars.

Under mellankrigstiden förbjöds dagen i de fascistiska och nazistiska staterna i Europa och under 50-talet firades dagen mest i Östeuropa och i Sovjetunionen.

I och med den växande feminismen fick dagen ny kraft 1969. Initiativet kom från studentrörelsen i USA och plockades sedan upp i Europa. I Sverige blev dagen återigen en stor dag då Svenska kvinnors vänsterförbund tillsammans med kvinnoorganisationen Grupp 8 arrangerade aktiviteter på internationella kvinnodagen 1972.

1977 antog FN en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag den 8 mars. I många länder firas den som en nationell helgdag.

Bröllopsbruket vill i samband med internationella kvinnodagen uppmärksamma rätten till fri kärlek. Du har rätt att älska vem du vill, oavsett kön, kultur, religion, etnicitet och hudfärg.