girl
power!

Enligt en utredning som MUCF gjort kan över 50 000 unga tjejer idag inte välja fritt vilken partner man får gifta sig med.

Att inte få välja vem man vill leva med är en av de största inskränkningarna i unga människors mänskliga rättigheter som finns i Sverige idag. För drygt ett år sedan beslutade Sveriges riksdag om att kriminalisera tvångsäktenskap och försvåra möjligheterna till barnäktenskap vilket är ett steg i rätt riktning. Men problemet kommer inte försvinna tyvärr.

Bröllopsbruket vill i samband med internationella kvinnodagen lyfta denna dystra sanning och samtidigt uppmärksamma kampen vi aldrig får ge upp – att äktenskap ska ingås frivilligt. Du har rätt att älska vem du vill, oavsett kön, kultur, religion, etnicitet och hudfärg.

Viktiga telefonnummer för dig som är utsatt:

Kvinnofridslinjen tel. 020-50 50 50
BRIS tel. 116 111