Bröllopsbruket följer olika spännande hållbarhetsprojekt och extra intressant är det när det forskas på hur vi konsumerar och använder våra klädesplagg.

Rapport efter rapport visar att ju färre kläder du köper, desto mindre påverkan gör du på miljön. Detta gäller även bröllopsklänningar och hur vi på bästa sätt kan återbruka bröllopsklänningar. Ju fler gånger vi kan nyttja en brudklänningen, desto mindre fotavtryck skapar vi.

Inom Bröllopsbruket ser vi dagligen hur bröllopsklänningar återbrukas. Tack vare våra kunder och säljare förenklar vi möjligheten att agera hållbart kring valet av sin bröllopsklänning.

Nyligen presenterades en rapport från ett projekt där man mätt hur ofta vi använder våra kläder i garderoben. Under 100 dagar har 340 personer fått logga vilka plagg de tar på sig på morgonen i en app. Deltagarna fick även svara på en enkät om hur många plagg de uppskattade att de hade i garderoben. En viktig slutsats i projektet var hur stor kostnadssänkning du kan göra om du handlar dina kläder second hand.

 

Viktiga slutsatser från projektet:

– Män använder plaggen i sin garderob oftare än kvinnor.

– De tio mest loggade plaggen i undersökningen bars av män.

– Majoriteten vill ha en mindre garderob – en stor garderob förknippas med mycket arbete och tid.

– Kostnaden per användning har mer att göra med hur ofta ditt plagg används, än vad det kostade att köpa in.

– Kostnaden per användning sjunker betydligt när det rör sig om second hand-kläder.

– Plagg av hög kvalitet med god passform används oftare.

– Det som förlorat sin passform, blivit urtvättat, är obekvämt eller svårmatchat förblir oanvänt i större utsträckning.

Läs mer om projektet här